از ابتدای فروردین ١٣٩٩، هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در سال اول به همراه آزمایشات اولیه که بر روی نمونه خون بند ناف انجام می شود به صورت ذیل می باشد:

 

  • هزینه عقد قرارداد ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.
  • حق دفتر نمایندگی ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال به اضافه نه درصد مالیات ارزش افزوده می باشد که در زمان عقد قرارداد توسط دفتر نمایندگی دریافت می گردد.
  • مبلغ حمل و نقل و ارسال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال که در زمان عقد قرارداد توسط دفتر نمایندگی دریافت می گردد.

 

لازم به توضیح هست که مبلغ قرارداد بصورت تقسیط چکی و تسهیلات بانکی نیز قابلیت پرداخت دارد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با دفتر نمایندگی تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۴۸۴۴۶۲۴۹  ***  ۰۴۴۳۳۴۷۱۱۴۷

فسخ قرارداد:

در صورت فسخ قرارداد به دلیل حجم و کانت پایین مبلغ ۵,٠٠٠,٠٠٠ ریال کسر و الباقی هزینه عودت می‌گردد.

تخفیف:

در صورتی که بخواهید خون بندناف فرزند دو قلوی خود را تا آخر سال ١٣٩٩ ذخیره سازی کنید، بانک خون بندناف رویان تخفیف عقد قرارداد به شرح زیر در نظر گرفته است:

  • تخفیف قل دوم مبلغ ٧,۶٠٠.٠٠٠ ریال (هفت میلیون و ششصد هزار ریال) است .

اگر برای ذخیره سازی خون بندناف فرزند اولتان اقدام کرده اید و قصد دارید خون بندناف فرزند دومتان را تا آخر سال ١٣٩٩ ذخیره سازی کنید، شامل تخفیف بانک خون بندناف رویان به شرح زیر می شوید:

  • تخفیف فرزند دوم مبلغ ۴,۶٠٠.٠٠٠ ریال (چهار میلیون و ششصد هزار ریال) است .

هزینه ذخیره سازی

هزینه ذخیره سازی

شارژ سالیانه

از سال دوم مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال (١,۶٠٠.٠٠٠ ریال) با احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه شارژ سالیانه و نگهداری نمونه خون بندناف در بانک خون بندناف رویان می باشد که از خانواده دریافت خواهد شد.

امکان پرداخت شارژ ۵ ساله و ١٠ ساله:
از ابتدای سال ١٣٩۵ امکان پرداخت شارژ سالیانه به صورت ۵ ساله و ١٠ ساله جهت اعضای محترم بانک خون بندناف رویان فراهم شده است که به شرح ذیل اعلام می شود:

  • هزینه نگهداری پنج سال : ۶,۴٠٠.٠٠٠ ریال
  • هزینه نگهداری ده سال : ١٢,۴٠٠.٠٠٠ ریال
  • لازم به توضیح است اعضایی که دارای بدهی معوقه باشند هزینه های نگه داری ۵ ساله و ١٠ ساله شامل معوقات می شود.