بانک خون بند ناف رویان, ارومیه (آذربایجان غربی) | ucbb.ir

بانک خون بند ناف رویان ارومیه

همانطور که از نام آن پیداست، شرایطی را فراهم می کند تا سلول های بنیادی موجود در خون بندناف تحت شرایط خاصی جمع آوری شده و در بانکی ذخیره شود تا اگر زمانی به سلول های بنیادی برای پیوند نیاز داشتیم.

این منبع ارزشمند براحتی در دسترس باشد و بتوان برای پیوند از آن استفاده کرد.

در کنار منابعی که امروز برای به دست آوردن سلول های بنیادی مطرح است بحث خون بندناف که زمانی به عنوان زباله بیولوژیک دور ریخته می شد ، مورد توجه قرار گرفته است.

خونی که در دوران بارداری مادر، در بند ناف و جفت جریان دارد و بعد از تولد دور ریخته می شود ، منبعی از سلول بنیادی ، بخصوص سلول‌های بنیادی خونسازی است.

که می‌توان در روند درمان بیماری‌های بدخیمی مانند تالاسمی، انواع سرطانهای خون، بیماری های نقص سیستم ایمنی بدن و همچنین کم خون های مادرزادی که منشاء خونی دارد، مورد استفاده قرار گیرد.