بانک خون بند ناف رویان نمایندگی آذربایجان غربی (ارومیه) | نمونه دریافت شده ابتدا از نظر حجم و تعداد سلول مورد بررسی قرار گرفته ، اگر حجم آن حداقل ۵٠ سی سی و تعداد سلول آن حداقل ۶٠٠ میلیون باشد وارد آزمایشگاه پردازش سلولی می شود.

در غیر اینصورت با اطلاع به خانواده قرارداد فسخ شده و طبق قرارداد هزینه عودت می گردد.

بر روی نمونه هایی که حداقل شرایط استاندارد را دارند بررسی آزمایشات میکروبی و ویروسی و HLA و سنجش کلنی و فلوسیتومتری انجام شده و نهایتا در شرایط دمایی ١٩۶- درجه سانتیگراد در تانکهای مخصوص فریز و برای مدت طولانی نگهداری می شود.

نمونه فریز شده فقط یک بار جهت پیوند مورد استفاده قرار میگیرد.

در صورت ثبت نام به صورت الکترونیکی (از طریق بخش خدمات الکترونیکی -> ثبت نام متقاضی جدید) می توانید مراحل لازم تا زمان عقد قرارداد را به راحتی از منزل و یا محل کار خود انجام داده و پیگیری نمایید.
بانک خون بند ناف رویان ارومیه

مطالعه موارد منع قرارداد (مواردی که منجر به عدم امکان ذخیره خون بند ناف نوزاد و در نتیجه عدم امکان عقد قرارداد می گردد)

تکمیل و ارسال فرم پرسشنامه پزشکی از آخر هفته ۳۶ بارداری

پرداخت هزینه جمع آوری و ذخیره سازی نمونه خون بند ناف نوزاد

مراجعه حضوری و امضای قرارداد توسط پدر و یا نماینده وی و دریافت کیت خونگیری

خونگیری از مادر به منظور انجام آزمایشات ذیل، یک هفته قبل از زایمان تا زمان زایمان با هماهنگی بانک خون بندناف رویان

جمع آوری نمونه خون بند ناف نوزاد و انتقال آن به بانک خون بند ناف رویان

انجام عملیات پردازش سلولی و مراحل فریز نمونه توسط بانک خون بند ناف رویان

اعلام نتیجه ذخیره سازی سلول های بنیادی نمونه خون بند ناف به خانواده و پایان مراحل ذخیره سازی

تکمیل و ارسال مدارک مربوط به نوزاد سه ماه پس از تاریخ زایمان

پرداخت منظم هزینه شارژ سالیانه جهت نگهداری مستمر و سالیانه نمونه فریز شده

 

توجه

از آنجا که سلامت نمونه‌ها قبل از انجام فریز و نگهداری حائز اهمیت می‌باشد آزمایشهای زیر بر روی هر نمونه قبل از انجماد صورت می‌ گیرد:

  • آزمایشهای کنترل آلودگی های ویروسی(سرولو‍‍ژی): شامل CMV IgG/IgM و HBS Ab/Ag و HIV I/II و HTLV I/II وAnti HBC و و HBC به روش PCR
  • آزمایشهای میکروبی: شامل تست های هوازی و بی هوازی
  • تعیین تعداد سلول ها و درصد سلول های زنده در نمونه
  • تعیین درصد و تعداد سلول های بنیادی (CD34+ CD45-) در هر نمونه توسط فلوسیتومتری
  • بررسی عملکرد سلول های بنیادی خون بند ناف توسط روش سنجش کلنی
  • تعیین HLA به درخواست والدین هر نمونه