واحد امور بازرگانی رویان ارومیه

کلیه امور مربوط به تامین کالا و خدمات مورد نیاز واحد های مختلف اهم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی در واحد بازرگانی شرکت فناوری بن یاخته های رویان ارومیه با رعایت فرآیند کارشناسی و انتخاب محصول (کالا وخدمات)، تهیه و تحویل آن به انبار و واحد مربوطه مدیریت و اجرا می شود. تلاش می شود در امر تهیه و تامین کالا؛ سریع ترین، ارزانترین و در عین حال با کیفیت ترین شیوه ها بکارگرفته شود، بطوریکه تامین کالا از طریق نمایندگی های داخلی، برقراری ارتباط با سازندگان خارجی به طور مستقیم، و در صورت امکان تامین ارز خارجی مورد نیاز از سیستم بانکی کشور و کاهش قیمت تمام شده کالا همواره در نظر می باشد.

کارپردازی

امور سفارشات خارجی

بازاریابی و فروش تجهیزات ناباروری و نازایی

معرفی بخش های واحد بازرگانی:

 

کارپردازی

امور مربوط به خرید کالا از طریق تامین کنندگان مجاز به منظور انجام فرآیند خرید و تامین کالاهای مورد نیاز واحدهای مختلف آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی شرکت فناوری بن یاخته های رویان از سوی این واحد انجام می شود.


امور سفارشات خارجی

ارتباط با سازندگان تجهیزات پزشکی و مصرفی خارجی و انجام فرآیند واردات به صورت مستقیم از طریق اخذ نمایندگی از شرکت فروشنده، انجام امور ثبت سفارش، اخذ مجوز واردات و ترخیض کالای پزشکی


بازاریابی و فروش تجهیزات ناباروری و نازایی

انجام امور بازاریابی و فروش تجهیزات و خدمات پزشکی در حوزه درمان ناباروری و نازایی با همکاری شرکت های ذیربط